Szanowni Czytelnicy!

Mając na względzie dobro wszystkich naszych Czytelników, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju prosi o terminowe wywiązywanie się z czytelniczych zobowiązań wobec naszej Biblioteki. Jest to konieczność wynikająca z troski o zbiory biblioteczne, przez niektórych czytelników uznane za własne.

Przypominamy, że zasady korzystania z naszych zbiorów zaakceptował każdy Czytelnik, podpisując zobowiązanie przestrzegania regulaminu. Tymczasem część czytelników stara się nakłonić nas do złamania wspólnie zaakceptowanych reguł. Przypominamy, że Bibliotece przysługuje prawo dochodzenia zwrotu swojej własności, nawet na drodze sądowej.

Zapraszamy zatem do Biblioteki z zaległymi książkami.

Jednocześnie prosimy Czytelników o niezwłoczne podanie nr pesel w celu rejestracji w bazie komputerowej.

Brak Państwa pesel-u spowoduje niemożność założenia elektronicznego konta, co będzie skutkować brakiem możliwości wypożyczeń książek w roku 2013. Największą grupę Czytelników bez zarejestrowanego nr pesel stanowią dzieci i młodzież i to ich szczególnie prosimy o uzupełnienie tych danych.

ksiazki