Szanowni Czytelnicy,

W trosce o nasze zbiory biblioteczne z dniem 1 stycznia 2014 r. Biblioteka wprowadziła kary pieniężne dotyczące nieprzestrzegania obowiązującego 30-sto dniowego terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

Bardzo prosimy wszystkie osoby, które wypożyczyły książki w roku 2013 lub wcześniej o jak najszybszy ich zwrot.

Jednocześnie przypominamy wszystkim Czytelnikom, że termin wypożyczenia książki wynosi 30 dni. Istnieje możliwość dwu-krotnego przedłużenia terminu zwrotu. Chęć przedłużenia należy zgłosić osobiście lub telefonicznie na nr (41) 3705165 koniecznie przed upływem terminu zwrotu.

Przypominamy, że zasady korzystania z naszych zbiorów zaakceptował każdy Czytelnik, podpisując zobowiązanie przestrzegania Regulaminu. Tymczasem część Czytelników stara się nakłonić nas do złamania wspólnie zaakceptowanych reguł. Przypominamy, że Bibliotece przysługuje prawo dochodzenia zwrotu swojej własności, nawet na drodze sądowej.