Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk - pisarką dla dzieci.