Zapraszamy  Państwa do „Rozmów przy wspólnym stole”.Naszym celem jest wypracowanie i przetestowanie w bibliotece modelu dobrej rozmowy. Chcemy, żeby „Rozmowy” stały się szansą na spotkanie osób z różnych środowisk i o różnych poglądach, mieszkających w jednej miejscowości.

Wierzymy, że biblioteka, instytucja ciesząca się zaufaniem mieszkańców, jest dobrym miejscem do szczerej i autentycznej rozmowy o ważnych sprawach lokalnych. Miejscem, w którym mieszkańcy mogą się wzajemnie usłyszeć i lepiej zrozumieć swoje potrzeby i oczekiwania. Zwłaszcza jeśli na co dzień rzadko mają okazję do wymiany myśli i poglądów, chociaż łączy ich troska o dobro wspólne.