Zakończenie II Pleneru Literacko-Plastycznego.II Ponidziański Plener Literacko–Plastyczny zakończył się w piątek 21 września 2018 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Busku -Zdroju.

Spiritus movens tych dni, był prezes Związku Literatów Polskich, Oddział w Kielcach, pan Stanisław Nyczaj. Poeta i pisarz, literaturoznawca, krytyk i zapaleniec. Wszystko to nie miałoby jednak większego znaczenia, gdyby nie jego serce do ludzi parających się piórem, pędzlem i obiektywem. Plenerowe spotkania nie miałyby też szans na realizację bez pomocy osób reprezentujących nasze miasto: Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój Waldemara Sikory, oraz Starosty Powiatu Buskiego Jerzego Kolarza. Wśród gości miejsca szczególne zajęli: Jan Chuśliński - pisarz i Bogdan Ptak - artysta malarz, kierownik Galerii Sztuki „Zielona”.

Niewątpliwie spotkania tego typu przynoszą miastu i gminie ewidentne korzyści na niwie kultury, jak również w sferze duchowej. Uczestnicy II Ponidziańskiego Pleneru Literacko – Plastycznego – literaci z całej Polski dopiero wypowiedzą się twórczo i przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać na podsumowanie. Na spotkaniu obejrzeliśmy kilka prac plastycznych znanych buskich artystów: Marka Wawry „Archetypy i znaki-studnia” - serigrafia, Piotra Kalety „Ponidzie-Świątek” - fotografia, Bogdana Ptaka „Sensualność-wielka gra” - malarstwo, Tamary Maj „Z cyklu papierusy”, „Pierwsze przymrozki”- technika własna.

Uczestnicy pleneru czytali i recytowali swoje wiersze, fraszki, a nawet sonety. Pozostawili na pamiątkę swoje dzieła, jako dar dla czytelników biblioteki.

Miejmy nadzieję, że za rok odbędzie się w Busku-Zdroju kolejny, III Ponidziański Plener Literacko – Plastyczny, gdyż to wielkie święto tych, którzy piszą naszą historię w sposób szczególnie wysmakowany.

Zakończenie II Pleneru Literacko-Plastycznego. Zakończenie II Pleneru Literacko-Plastycznego. Zakończenie II Pleneru Literacko-Plastycznego. Zakończenie II Pleneru Literacko-Plastycznego.
Zakończenie II Pleneru Literacko-Plastycznego. Zakończenie II Pleneru Literacko-Plastycznego. Zakończenie II Pleneru Literacko-Plastycznego. Zakończenie II Pleneru Literacko-Plastycznego.
Zakończenie II Pleneru Literacko-Plastycznego. Zakończenie II Pleneru Literacko-Plastycznego. Zakończenie II Pleneru Literacko-Plastycznego. Zakończenie II Pleneru Literacko-Plastycznego.
Zakończenie II Pleneru Literacko-Plastycznego. Zakończenie II Pleneru Literacko-Plastycznego. Zakończenie II Pleneru Literacko-Plastycznego. Zakończenie II Pleneru Literacko-Plastycznego.
Zakończenie II Pleneru Literacko-Plastycznego. Zakończenie II Pleneru Literacko-Plastycznego. Zakończenie II Pleneru Literacko-Plastycznego. Zakończenie II Pleneru Literacko-Plastycznego.
Zakończenie II Pleneru Literacko-Plastycznego. Zakończenie II Pleneru Literacko-Plastycznego. Zakończenie II Pleneru Literacko-Plastycznego. Zakończenie II Pleneru Literacko-Plastycznego.
Zakończenie II Pleneru Literacko-Plastycznego.