Zapraszamy na wystawę fotografii Piotra Kalety z tekstami Franciszka Rusaka "Tu rodziła się niepodległość" od 5 lutego w Czytelni Biblioteki na parterze.

Dziękujemy Buskiemu Samorządowemu Centrum Kultury za udostępnienie wystawy.

Tu rodziła się niepodległość