Nowy projekt w buskiej bibliotece

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie nr 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, 25 sierpnia 2021r. doszło do podpisania umowy pomiędzy Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Busku - Zdroju reprezentowaną przez Ewą Marciniec – Dyrektor M-GBP, a Stowarzyszeniem Nowe Oblicze Edukacji reprezentowanym przez Edytę Kraskę – Dyrektora projektu. Umowa dotyczy współpracy z Gminną Samorządową Instytucją Kultury w ramach Projektu „TIK w instytucji kultury#2”. W ramach projektu Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Busku – Zdroju otrzymała środki dydaktyczne, które umożliwią usprawnienie procesu nauczania.

Dla uczestników projektu – pracowników biblioteki zostały przekazane laptopy oraz tablety, które będą służyć podczas realizacji szkoleń w ramach projektu. Już niedługo zostaną również dostarczone interaktywne klocki lego, które posłużą do programowania młodym programistom.

Nowy projekt w buskiej bibliotece Nowy projekt w buskiej bibliotece Nowy projekt w buskiej bibliotece

Niebawem zostanie ogłoszony nabór na zajęcia dla młodzieży z programowania oraz z kompetencji medialnych. Zajęcia z programowania będą odbywać się w placówce głównej oraz w filiach bibliotecznych w Dobrowodzie oraz Szańcu.

Natomiast zajęcia z kompetencji medialnych odbędą się w bibliotece głównej. Szczegóły wkrótce.