Jan Grzegorczyk

Jan Grzegorczyk - dziennikarz, pisarz, publicysta, tłumacz, autor scenariuszy filmowych i słuchowisk radiowych. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1982 wspólnie z dominikanami pracuje przy redakcji miesięcznika W drodze. Wpływ na autora miała znajomość i przyjaźń z dominikaninem o. Janem Górą. Początkowo Jan Grzegorczyk był redaktorem jego książek, później stał się współautorem kilku z nich (m.in.: Góra albo jak wyżebrać niebo i człowieka, Skrawek nieba, Ryba, to znaczy Chrystus). Szczególne znaczenie w pracy literackiej ma dla autora także przyjaźń z dominikaninem Pawłem Kozakiem i trapistą Michałem Zioło.

J. Grzegorczyk jest autorem książek o duchowości i wierze, m.in. tetralogii o przypadkach księdza Grosera: Adieu, Trufle, Cudze Pole i Jezus z Judenfeld, a ponadto powieści Chaszcze, Puszczyk, Niebo dla akrobaty, Święty i błazen.

Bliska jest mu myśl Rene Chataubriande'a: Pisz tekst religijny tak, aby młodzieniec-niedowiarek chłonął go jak gorszącą powieść.