Dzienniki:
Tygodniki: Miesięczniki:

Echo Dnia

Gazeta Wyborcza

Rzeczpospolita

Gazeta Polska codzienna

Angora

Do rzeczy

Newsweek Polska

Niedziela

Polityka

Tygodnik Ponidzia

W Sieci

Wprost

21 Wiek

Aura

Czwarty Wymiar

Mówią Wieki

Twój Styl

Wiedza i Życie