Goście z partnerskiego miasta Chmielnik na Ukrainie
listopad 2008