Bożntyna Pałka-Koruba – Wojewoda Świętokrzyski
listopad 2005