Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju pełni zadania Biblioteki Powiatowej dla Powiatu Buskiego
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. Stan w dniu 01.01.2021 [ pdf ].

Deklaracja dostępności strony internetowej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku- Zdroju

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Busku - Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku - Zdroju.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy nie mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Brak przy nagraniach wideo informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.
 • Brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych

Wyłączenia

 • Część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna, dokumentacja przetargowa) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych.
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Marciniec.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 41 370 51 68

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku- Zdroju
 • Adres: Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej
  ul. Orła Białego 17
  28-100 Busko-Zdrój
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 41 370 51 68

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju. os. Orła Białego 17, 28-100 Busko-Zdrój.

 • Do budynku prowadzi główne wejście od strony parkingu przed budynkiem.
 • Wejście główne ma jeden próg, a wewnątrz budynku kilka schodków.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi przygotowano wejście boczne, które posiada podjazd dla wózków. Obok wejścia znajduje się dzwonek, którym można poinformować dyżurującego bibliotekarza o swoim przybyciu. Wewnętrzne schody posiadają podjazd dla wózków.
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma windy.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Budynek: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju, Filia biblioteczna w Dobrowodzie. Jedno pomieszczenie w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie.

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od boiska sportowego należącego do szkoły.
 • Do wejścia prowadzą drzwi - bez schodów i bez podjazdu.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek ma dostęp dla osób na wózkach.
 • Biblioteka znajduje się na parterze.
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego

Budynek: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju, Filia biblioteczna w Szańcu. Dwa pomieszczenia w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu.

 • Do budynku prowadzi jedno wejście na teren obiektu, będące jednocześnie wejściem do szkoły od strony ulicy (północ).
 • Wejście ma progi i schody.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek nie ma dostępu dla osób na wózkach.
 • Biblioteka znajduje się na parterze.
 • W budynku nie ma windy
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Budynek: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju, Filia biblioteczna w Dobrowodzie. Jedno pomieszczenie w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach.

 • Do budynku prowadzi jedno wejście - od strony południowej.
 • Wejście ma próg i stopnie.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek nie ma dostępu dla osób na wózkach.
 • Biblioteka znajduje się na 1 piętrze.
 • W budynku nie ma windy.
 • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Skróty klawiszowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej... Zamknij